مادر

مادر

درام
1990
8.5
بازیگران:
Rogheyeh Chehreh-Azad,Mohamad Ali Keshavarz,Farimah Farjami
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پیرزنی که در سرای سالمندان زندگی میکند به خانه برمیگردد تا روزهای پایانی عمرش را در خانهاش و کنار فرزندانش که هر کدام گوشهای به زندگی خود مشغولند بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه، فرزندان را به دور هم جمع میکند و در این مجال فیلم به معرفی شخصیتهای داستان میپردازد ...نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo