خانه دوست کجاست

خانه دوست کجاست

درام/ خانوادگی
1987
8.1
بازیگران:
Babek Ahmed Poor,Ahmed Ahmed Poor,Khodabakhsh Defaei
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پسری هشت ساله باید دفتر دوستش را که اشتباهاً برداشته به وی بازگرداند تا از اخراج شدنش از مدرسه جلوگیری کند و ...نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo