اجاره نشین ها

اجاره نشین ها

کمدی/ درام
1987
7.7
بازیگران:
Akbar Abdi,Ezzatolah Entezami,Shahin Fardtombekiyan
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
خانهای که وارث یا وارثانش معلوم نیست، عدهای مستاجر در آن ساکن هستند. خانه نیازمند تعمیرات اساسی میباشد ولی بی توجهی عباس آقا، مباشر که قصد تصاحب این خانه را دارد، باعث میشود تا به رغم تلاش دیگر ساکنان، کار از کار بگذرد و خانه بر ساکنانش فروریزد ...نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo