اجاره نشین ها

اجاره نشین ها

کمدی/ درام
1987
18 +
بزرگسال
7.7
بازیگران:
Akbar Abdi,Ezzatolah Entezami,Shahin Fardtombekiyan
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
خانهای که وارث یا وارثانش معلوم نیست، عدهای مستاجر در آن ساکن هستند. خانه نیازمند تعمیرات اساسی میباشد ولی بی توجهی عباس آقا، مباشر که قصد تصاحب این خانه را دارد، باعث میشود تا به رغم تلاش دیگر ساکنان، کار از کار بگذرد و خانه بر ساکنانش فروریزد ...نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo