ناصرالدین شاه آکتور سینما

ناصرالدین شاه آکتور سینما

کمدی/ درام/ تخیلی
1992
18 +
بزرگسال
7.4
بازیگران:
Ezzatolah Entezami,Mehdi Hashemi,Mohamad Ali Keshavarz
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
میرزا ابراهیمخان عکاسباشی که در سفر به فرنگ به سرمیبرد در آرزوی ازدواج با معشوقاش (آتیه) پس از بازگشت است. او در سفر شیفته سینماتوگراف میشود. رنجوری مظفرالدین شاه او را نگران آینده سینماتوگراف میکند و از شاه کسب تکلیف میکند. شاه به فراشباشی سفارش میکند تا میرزا ابراهیم خان را نزد پسرش (ولیعهد) بفرستد ولی فراشباشی اشتباها او را نزد پدر شاه (ناصرالدین شاه) میفرستد! شاه قاجار که مخالف سینماست و خودش فیلمها را سانسور میکند، عاشق یکی از هنرپیشههای داخل یک فیلم قدیمی میشود و برای آن که به معشوق برسد، حکومت را رها میکند و به دنبال سینما میرود. ?نماشات، مرجع استریم فیلم

همچنین تماشا کنید

logo