اینفیستو - دوبله

اینفیستو - دوبله

جنایی/ درام/ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺁﻭﺭ
2023
5.5
بازیگران:
Isak Férriz, Iria del Río, Antonio Buíl
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
دو کارآگاه به یک شهر معدنی کوچک در کوههای آستوری دعوت میشوند، جایی که زن جوانی که ماهها مرده بود، ناگهان ظاهر شد و کارآگاهان را به این سوال رها کرد که چه نیروهای تاریکی در کار هستند.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo