مکموم

مکموم

ترسناک
2019
5
بازیگران:
Titi Kamal, Ali Syakieb, Tissa Biani Azzahra
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در حالی که در خوابگاه، ساکن خوابگاه توسط یک موجود ماوراء طبیعی وحشت می کند. نوعی موجود فراطبیعی به نام "مکموم" (پیرو) وجود دارد که از آنها پیروی می کند ... Read allنماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo