کودکان در مقابل بیگانگان

کودکان در مقابل بیگانگان

ترسناک/ علمی تخیلی
2023
5.4
بازیگران:
Dominic Mariche, Phoebe Rex, Calem MacDonald
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک خشمگین تمام دوران در یک مهمانی خانگی نوجوانان با حمله بیگانگان به وحشت تبدیل میشود و دو خواهر و برادر متخاصم را مجبور میکنند تا برای زنده ماندن در شب با هم متحد شوند.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo