آخرین پادشاهی هفت پادشاه باید بمیرد

آخرین پادشاهی هفت پادشاه باید بمیرد

اکشن/ درام/ تاریخی
2023
بازیگران:
Alexander Dreymon, Elaine Cassidy, Mark Rowley
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
پس از مرگ پادشاه ادوارد، اوترد از ببانبورگ و رفقایش در یک پادشاهی از هم پاشیده ماجراجویی می کنند به امید اینکه سرانجام انگلستان را متحد کنند.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo