ترک کردن

ترک کردن

ترسناک/ دلهره آور
2022
4.8
بازیگران:
Alicia von Rittberg,Herman Tømmeraas,Stig R. Amdam
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
زن جوانی پس از رها شدن در قبرستانی که در پارچهای با نمادهای شیطانی پیچیده شده بود، سعی میکند ریشههای خود را پیدا کند، اما با نزدیکتر شدن به پاسخها، یک روح بدخواه به او میگوید که ترک کند.نماشات، مرجع استریم فیلم

پیشنهاد نماشات

logo