طعمه شیطان - دوبله

طعمه شیطان - دوبله

ترسناک/ دلهره آور
2022
5.2
بازیگران:
Jacqueline Byers,Debora Zhecheva,Christian Navarro
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک راهبه برای انجام جن گیری آماده می شود و با نیروی شیطانی با پیوندهای مرموز با گذشته اش روبرو می شود.

پیشنهاد نماشات

logo