آر ام ان

آر ام ان

درام
2022
7.5
بازیگران:
Marin Grigore,Judith State,Macrina Barladeanu
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
تحلیلی بدون قضاوت از نیروهای محرک رفتار انسان در مواجهه با ناشناخته، نحوه درک ما از دیگری و نحوه ارتباط ما با آینده نگران کننده.

پیشنهاد نماشات

logo