پاداوتو - دوبله

پاداوتو - دوبله

اکشن/ درام/ دلهره آور
2022
7
بازیگران:
Nivin Pauly,Aditi Balan,Shammi Thilakan
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
درام دوران بلوغ، تعقیب بیوقفه افراد عادی، بخش تحت ستم جامعه را به تصویر میکشد که در مبارزه و مبارزه دائمی برای بازپسگیری هویت منحصربهفرد و جایگاه شایسته خود در جهانی است که برای همه در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد نماشات

logo