بازی مرگ

بازی مرگ

ترسناک/ دلهره آور
2022
5.1
بازیگران:
Bailee Madison,Jerry O'Connell,Anthony Turpel
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
کلویی مرگ خود را جعل می کند تا مدارک را از سردخانه بدزدد. Coroner از سردخانه به عنوان جلویی برای یک تجارت بیمار و پیچیده استفاده می کند. یک بازی ترسناک گربه و موش در جریان است زیرا کلویی بیشتر از آنچه که چانه زنی می کند، درباره مردگان می آموزد.

پیشنهاد نماشات

logo