فصل کباب کردن - رمز و راز غذاخوری کنجکاو

فصل کباب کردن - رمز و راز غذاخوری کنجکاو

رمزآلود
2023
6.4
بازیگران:
Lochlyn Munro,Nikki Deloach,Andrew W. Walker
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
زمانی که یک فروشنده ملکی به قتل می رسد، گلدی بری با کارآگاه تام شولتز متحد می شود. همانطور که آنها رقابت های شخصی و حرفه ای را کشف می کنند، متوجه می شوند که مقصر نزدیک تر از حد انتظار است.

پیشنهاد نماشات

logo