سن اومر

سن اومر

درام
2022
7
بازیگران:
Kayije Kagame,Guslagie Malanda,Valérie Dréville
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
راما، رماننویسی را دنبال میکند که در محاکمه لارنس کولی در دادگاه جنایی سنتامر شرکت میکند تا از داستان او برای نوشتن اقتباسی مدرن از اسطوره باستانی مدیا استفاده کند، اما همه چیز آنطور که انتظار میرود پیش نمیرود.

پیشنهاد نماشات

logo