شرایط مرموز: مرگ مریوتر لوئیس

شرایط مرموز: مرگ مریوتر لوئیس

رمزآلود/ وسترن
2022
4.8
بازیگران:
John Schneider,Evan Williams,Sonny Marinelli
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
نسخههایی از مرگ مریوتر لوئیس در سال 1809 در مسافرخانهای دورافتاده در بیابان توسط دوستش الکساندر ویلسون در طی یک رویارویی پرتنش با تنها شاهد زنده آخرین شب کاشف مشهور تصور میشود.

پیشنهاد نماشات

logo