کارنیفکس

کارنیفکس

ترسناک/ علمی تخیلی/ دلهره آور
2022
4.7
بازیگران:
Darren Gilshenan,Harry Greenwood,Alexandra Park
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مستندساز مشتاق و دو حافظ محیط زیست که برای ضبط حیواناتی که در اثر آتشسوزیها آواره شدهاند به منطقه بیرون میروند و در آنجا گونههای وحشتناک جدیدی را کشف میکنند.

پیشنهاد نماشات

logo