5 جی - حسابرسی

5 جی - حسابرسی

ترسناک
2023
3.1
بازیگران:
Angel Abba,Reanna Cameron,Oliver de la Harpe
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
هشت دانشجو به دنبال یک بیماری همه گیر جهانی در خوابگاه کالج خود در قرنطینه هستند و قادر به اتصال به دنیای خارج نیستند. آنها به زودی متوجه می شوند که قربانی یک موجودیت بسیار شوم و غیرمنتظره تر هستند.

پیشنهاد نماشات

logo