سرزمین کوچک من

سرزمین کوچک من

درام
2022
7.3
بازیگران:
Lina Arashi,Takashi Fujii,Sei Hiraizumi
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
برای ساریا (17 ساله)، یک دختر پناهنده کرد در ژاپن، به نظر می رسد که زندگی به سمت بالا نگاه می کند. نمرات او در مدرسه برای ادامه تحصیل در دانشگاه کافی است، او با دوستان خوبی احاطه شده است و رابطه او با سوتا خاص می شود. زندگی ساریا ب...

پیشنهاد نماشات

logo