نور آرام

نور آرام

انیمیشن/ داستان کوتاه
2022
6.8
بازیگران:
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
داستان مردی با چشمانی بسیار متراکم که تنها پس از هفت سال تمام واقعیت اطراف را می بیند. پیامد نقص چشم به عدم بلوغ ذهنی مرد، عدم درک حال و...

پیشنهاد نماشات

logo