عزیز بانگرا برقص

عزیز بانگرا برقص

کمدی
2023
6.7
بازیگران:
Sohail Ahmed,Abdullah Muhammad,Gurpreet Bhangu
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
از فروش لباس زیر گرفته تا فرزندخواندگی پدر برای مزایای بیمه، دیلجیت برای تبدیل شدن به سه ثروتمندترین مرد جهان برای او و دوستانش دست از کار نخواهد کشید.

پیشنهاد نماشات

logo