دسته گرگ ها - دوبله

دسته گرگ ها - دوبله

اکشن/ دلهره آور/ جنگی
2022
5.3
بازیگران:
Jin Zhang,Aarif Rahman,Luxia Jiang
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در طی یکی از مأموریتها، گروه گرگها به رهبری لائو دیائو که برای مدت طولانی درگیر کارهای امنیتی در خارج از کشور هستند، متوجه میشوند که نیروهای تروریستی خارجی دسترسی خود را به خطوط حیاتی انرژی چین گسترش دادهاند.

پیشنهاد نماشات

logo