دوازده مرد خشمگین (دوبله فارسی)

دوازده مرد خشمگین (دوبله فارسی)

کمدی/ talk-show
2018
آمریکا
0
بازیگران:
Chris Stuckmann
نویسنده:
Chris Stuckmann
کارگردان:
Chris Stuckmann
توضیحات
یک هیئت منصفه سعی می کند از سقط عدالت جلوگیری کند و همکاران خود را مجبور به تجدید نظر در شواهد کند.

پیشنهاد نماشات

logo