نفرین مکبث

نفرین مکبث

دلهره آور
2022
4.7
بازیگران:
Harry Lennix,Taylor Roberts,Devin Druid
نویسنده:
Angus Macfadyen,William Shakespeare
کارگردان:
Angus Macfadyen
توضیحات
مکبث و لیدی مکبث در تلاش بی وقفه خود برای قدرت، در این نسخه مدرن از داستان معروف شکسپیر، درگیر قتل و ضرب وشتم برای رسیدن به تاج و حفظ آن هستند. یک فنجان شر بنوشید - خون خون خواهد داشت.

پیشنهاد نماشات

logo