خانه دلقک ها

خانه دلقک ها

ترسناک
2022
آمریکا
2.3
بازیگران:
Brandi Facholas,Jon Marshall,Justin Milani
نویسنده:
کارگردان:
Jeremy Lubash
توضیحات
یک خانه خالی از سکنه در سفر تبدیل به زندان کابوسآمیز قتل برای شرکتکنندگانی میشود که قبول میکنند در مسابقهای شرکت کنند تا یک شب در آن حبس شوند. بر اساس یک جاذبه خالی از سکنه در زندگی واقعی در غرب میانه آمریکا.

پیشنهاد نماشات

logo