طعمه شیطان

طعمه شیطان

ترسناک/ دلهره آور
2022
آمریکا
5.2
بازیگران:
Jacqueline Byers,Debora Zhecheva,Christian Navarro
نویسنده:
Robert Zappia,Earl Richey Jones,Todd R. Jones
کارگردان:
Daniel Stamm
توضیحات
یک راهبه برای انجام جن گیری آماده می شود و با نیروی شیطانی با پیوندهای مرموز با گذشته اش روبرو می شود.

پیشنهاد نماشات

logo