سینفونی

سینفونی

ترسناک
2022
آمریکا
3.8
بازیگران:
Stella Stocker,Haley Bishop,Kristine Gerolaga
نویسنده:
Sebastien Bazile,Haley Bishop,Nichole Carlson
کارگردان:
Sebastien Bazile,Haley Bishop,Nichole Carlson
توضیحات
یک گلچین ترسناک که جنبههای مختلف شرایط انسانی را در حالی که هر شخصیت از تراژدیهای ناشی از یک موجود ماوراء طبیعی عبور میکند، بررسی میکند.

پیشنهاد نماشات

logo