مانترا

مانترا

دلهره آور
2022
آمریکا
3.6
بازیگران:
Dan Franklin,Alex Suarez,Drake Rodger
نویسنده:
Dan Franklin,Alex Suarez
کارگردان:
Dan Franklin,Alex Suarez,Stephanie Renee Wall
توضیحات
مرد جوانی که توسط برادر کشته شده اش تسخیر شده است، به روانپزشکی مراجعه می کند که رفتار غیرمتعارف او دنیای او را بیش از این تغییر می دهد.

پیشنهاد نماشات

logo