دختری در کلبه - ربودن ابی هرناندز

دختری در کلبه - ربودن ابی هرناندز

درام/ دلهره آور
2022
آمریکا
5.5
بازیگران:
David Beairsto,Bethany Brown,Lisa Chandler
نویسنده:
Michael Vickerman
کارگردان:
Jessica Harmon
توضیحات
جستجوی ابی را که ربوده شده و مورد آزار روانی و جنسی قرار گرفته بود و مبارزه او برای زنده ماندن به امید دیدار دوباره خانواده اش را دنبال کنید.

پیشنهاد نماشات

logo