بزرگسالان بامحبت

بزرگسالان بامحبت

جنایی/ درام/ دلهره آور
2022
دانمارک
6.5
بازیگران:
Dar Salim,Sonja Richter,Sus Noreen Jondahl Wilkins
نویسنده:
Anna Ekberg,Anders Rønnow Klarlund,Jacob Weinreich
کارگردان:
Barbara Topsøe-Rothenborg
توضیحات
زوجی را دنبال میکند که به نظر میرسد پس از اعلام سلامت پسرشان پس از یک بیماری طولانیمدت، زندگی کاملی دارند.

پیشنهاد نماشات

logo