چه کسی کوپر دان را کشت

چه کسی کوپر دان را کشت

رمزآلود
2022
آمریکا
5
بازیگران:
Nino Aldi,Carlena Britch,Paul Elia
نویسنده:
Nino Aldi,Jay Ostrowski,Joseph Rein
کارگردان:
Nino Aldi
توضیحات
شش دوست مادام العمر یک سفر کمپینگ را آغاز می کنند. هنگامی که یکی از آنها مرده می شود، وفاداری آنها مورد آزمایش قرار می گیرد زیرا آنها سعی می کنند مسئول آن را پیدا کنند.

پیشنهاد نماشات

logo