کلاهبرداران خطرناک

کلاهبرداران خطرناک

دلهره آور
2022
آمریکا
5.3
بازیگران:
Brian Ames,Yves Bienaime,Boti Bliss
نویسنده:
Brooke Purdy
کارگردان:
Brittany Underwood
توضیحات
زمانی که دانشآموز ستاره کالی به نمرات بالای SAT گروهی از افراد کمموفق مشکوک میشود، ناخواسته یک حلقه تقلب را کشف میکند و زندگی خود را به خطر میاندازد.

پیشنهاد نماشات

logo