شکار مرگ

شکار مرگ

اکشن/ دلهره آور
2022
کانادا
3.7
بازیگران:
Rick Amsbury,Michael Coughlan,Mason Cromwell
نویسنده:
Neil Mackay,Sean McAulay
کارگردان:
Neil Mackay
توضیحات
یک توسعهدهنده زمین و دوست دخترش در جزیرهای دورافتاده برای ورزش توسط سه نفر از مردم محلی بهشدت شکار میشوند.

پیشنهاد نماشات

logo