برخورد

برخورد

دلهره آور
2022
آمریکا
5.2
بازیگران:
Ryan Phillippe,Jim Gaffigan,Kat Graham
نویسنده:
Mukunda Michael Dewil,Moira Dewil
کارگردان:
Mukunda Michael Dewil
توضیحات
گروهی از شخصیتها را در طول یک شب در یک رستوران لسآنجلس، در حالی که مسیرهایشان متقاطع میشود، دنبال میکند.

پیشنهاد نماشات

logo