بروت فورس

بروت فورس

دلهره آور
2022
آمریکا
6.3
بازیگران:
Patricia Velasquez,Tyler Posey,Tate Hanyok
نویسنده:
Eve Symington
کارگردان:
Eve Symington
توضیحات
گزارشگر تازه اخراج شده اسلون سایر با اکراه به زادگاه روستایی خود در کالیفرنیا باز می گردد تا در مورد آزار و اذیت کارگران محلی تاکستان تحقیق کند و شبکه درهم تنیده جنایت و فساد را در پشت نمای براق کشور شراب باز کند.

پیشنهاد نماشات

logo