وی-اچ-اس-99

وی-اچ-اس-99

2022
5.1
بازیگران:
Jesse LaTourette,Keanush Tafreshi,Dashiell Derrickson
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
شاهد یک چشم انداز جهنمی از سال 1999 باشید، زیرا انزوای اجتماعی، فناوری آنالوگ و ویدیوهای آزاردهنده خانگی در کابوس وحشیگری فیلم های یافت شده ترکیب می شوند.

پیشنهاد نماشات

logo