پرستار خوب

پرستار خوب

2022
6.9
بازیگران:
Eddie Redmayne,Jessica Chastain,Denise Pillott
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مراقب بدنام در مرگ صدها بیمار بیمارستان نقش دارد.

پیشنهاد نماشات

logo