رمز امپراطور

رمز امپراطور

2022
5.8
بازیگران:
Luis Tosar,Alexandra Masangkay,Georgina Amorós
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
خوان را دنبال میکند، ماموری که برای سرویسهای اطلاعاتی کار میکند و او نیز به یک واحد موازی درگیر در فعالیتهای غیرقانونی گزارش میدهد.

پیشنهاد نماشات

logo