نیایش

نیایش

2021
6.7
بازیگران:
Kate Phillips,Anton Lesser,Peter Capaldi
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
تلاش مادامالعمر زیگفرید ساسون، شاعر جنگ افسانهای قرن بیستم برای رستگاری شخصی از طریق تجربیاتش با خانواده، جنگ، نوشتههایش و روابط ویرانگر، حلنشده باقی میماند، و هرگز متوجه نمیشود که تنها میتواند ناشی از...

پیشنهاد نماشات

logo