سگهای نگهبان مسابقه نجات - دوبله

سگهای نگهبان مسابقه نجات - دوبله

2019
12 +
کودک
4.6
بازیگران:
Julius Cho,Anya Cooke,Cal Dodd
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
توله ها یک مسیر مسابقه عالی ساخته اند و آماده هستند تا خدمه پیت قهرمان مسابقه خود باشند. اما زمانی که مسابقهدهنده افسانهای نمیتواند رانندگی کند، از بزرگترین طرفدارش مارشال میخواهد تا فرمان را در دست بگیرد و به جای او مسابقه دهد.نماشات، مرجع استریم فیلم
logo