بعد از خورشید

بعد از خورشید

2022
7.6
بازیگران:
Paul Mescal,Frankie Corio,Celia Rowlson-Hall
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مامور DEA با PTSD پس از یک ماموریت ناموفق به خانه برمیگردد و اکنون باید از خانوادهاش در برابر حمله به خانه محافظت کند، زمانی که یک محکوم اخیراً آزاد شده و سرسپردگانش به دنبال ذخیره میلیونها نفری خود که در خانه مامور پنهان شدهاند میآیند.

پیشنهاد نماشات

logo