کماندو

کماندو

2022
3.2
بازیگران:
Mickey Rourke,Jeff Fahey,Michael Jai White
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
یک مامور DEA با PTSD پس از یک ماموریت ناموفق به خانه برمیگردد و اکنون باید از خانوادهاش در برابر حمله به خانه محافظت کند، زمانی که یک محکوم اخیراً آزاد شده و سرسپردگانش به دنبال ذخیره میلیونها نفری خود که در خانه مامور پنهان شدهاند میآیند.

پیشنهاد نماشات

logo