دوباره به هم پیوستن

دوباره به هم پیوستن

2022
5
بازیگران:
Dave Rosenberg,Andrea Modica,Cara Ronzetti
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
ریکی ریلی در یک سفر معنوی است که با دشمن دوران کودکی خود برخورد می کند و سپس توسط بهترین دوستش برای مقابله با دشمن در دیدار مجدد دبیرستانشان به چالش کشیده می شود.

پیشنهاد نماشات

logo