شریک زندگی

شریک زندگی

2022
5.7
بازیگران:
Maika Monroe,Jake Lacy,Matthew Yang King
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
زوج جوانی را دنبال میکند که سفری دور از راه دور در شمال غربی اقیانوس آرام میکنند و با اتفاقات شومی روبرو میشوند که باعث میشود متوجه شوند همه چیز در مورد این مکان آنطور که به نظر میرسد نیست.

پیشنهاد نماشات

logo