بوکس خیابانی - زندگی جم بلچر

بوکس خیابانی - زندگی جم بلچر

2022
5.5
بازیگران:
Matt Hookings,Ray Winstone,Russell Crowe
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
در آغاز قرن نوزدهم، پوگیلیسم ورزش پادشاهان بود و یک بوکسور جوان با استعداد برای قهرمان شدن در انگلستان مبارزه کرد.

پیشنهاد نماشات

logo