سم سم - دوبله

سم سم - دوبله

2020
5
بازیگران:
Isaac Lobé-Lebel,Lior Chabbat,Jérémy Prévost
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
به نظر می رسد سام سام همه چیز را دارد: بشقاب پرنده خودش و خانواده و دوستان عالی. اما تنها چیزی که او هنوز به آن دست نیافته است ابرقدرت های واقعی است.

پیشنهاد نماشات

logo