قلب اژدها-جنگ برای آتش قلب

قلب اژدها-جنگ برای آتش قلب

2017
5
بازیگران:
Patrick Stewart, Tom Rhys Harries, Jessamine-Bliss Bell
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
اژدهایی که به Drago معروف است سعی می کند رقابت بین خواهر و برادر را که هر دو دارای قدرت اژدها هستند و دنبال تاج و تخت پدربزرگ خود هستند ، پایان دهند. این در حالی است که تهدید جدیدی منبع قدرت دراگو را می رباید و ...

پیشنهاد نماشات

logo