رویاپردازان - دوبله

رویاپردازان - دوبله

2020
6
بازیگران:
Emilie Kroyer Koppel,Rasmus Botoft,Martin Buch
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مینا، یک دختر جوان، از توانایی جدید خود برای ایجاد و کنترل رویاهای دیگران سوء استفاده می کند تا به خواهر ناتنی مزاحم خود درسی بدهد.

پیشنهاد نماشات

logo