بین پل - دوبله

بین پل - دوبله

2019
7.2
بازیگران:
Viktoria Miroshnichenko,Vasilisa Perelygina,Andrey Bykov
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
1945 ، لنینگراد. جنگ جهانی دوم شهر را ویران کرده ، ساختمانهای آن را ویران کرده و شهروندانش را از نظر جسمی و روحی دچار تزلزل کرده است. دو زن جوان به دنبال معنا و امید در مبارزه برای بازسازی زندگی خود در میان ویرانه ها هستند.

پیشنهاد نماشات

logo