خرس های بونی - بازگشت به زمین

خرس های بونی - بازگشت به زمین

2022
5.7
بازیگران:
Bingjun Zhang,Chris Boike,Ziyang Cheng
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
هنگامی که یک شی ناشناخته از فضا بر روی زمین فرود می آید، برامبل توانایی های جدید و یک دستیار فرازمینی به دست می آورد.

پیشنهاد نماشات

logo